Hệ thống giáo dục của Úc | Trung Tâm Tư Vấn Du Học Uy Tín - OEC Global Education
0966 199 749
  • Bangkok
  • Chiangmai
  • Hồ Chí Minh

Chúng tôi chuyên tư vấn về du học các nước . Du học mỹ, du học canada, du học úc, du học thai lan .... Mọi chi tiết xin liên hệ 0966199749 - 0988636927

Hệ thống giáo dục của Úc

15/01/2018 Van Vo

He thong giao duc cua Uc

Hệ thống giáo dục của Úc được chia thành trường mẫu giáo , tiểu học, trung học và further education, bao gồm cả các trường cao đẳng kỹ thuật và Giáo dục (TAFE) và trường đại học.

Giáo dục Úc  bắt buộc từ năm học tiểu học 1 đến năm lớp 10.

Từ lớp 1-10 hoặc từ 6-15 tuổi khi trẻ em bị bắt buộc đi học sau đó mới được tiếp cận với thị trường lao động. Thực tập trong công nghiệp hoặc kinh doanh tại các khu vực kinh tế tư nhân, hoặc có thể có các khóa học khác nhau ngắn để học tại các trường cao đẳng TAFE, tốt nghiệp giáo dục tiểu học là bắt buộc. Hầu hết các học sinh chọn học tập tại các trường trung học để chuẩn bị đi học ở trường đại học hoặc cao đẳng kỹ thuật.

Secondary Education – Trung học.

Giáo dục tiểu học và trung học tại Úc có trong trách nhiệm của mỗi tiễu bang thường bắt đầu nhận học sinh vào cho cả hai trường công và trường tư từ đầu năm 7 tuổi (tương đương lớp 1). Học sinh dưới 18 tuổi sang Úc học bắt buột phải có Guardian, thân nhân cũng có thể thay thế cha mẹ và được coi là Guardian. Nếu không có thân nhân, trường có thể làm Guardian và bảo đãm chuyện chăm sóc và việc học tập tại Úc.

Chia thành trường trung học.

  • Junior high school. (Lớp 7-10)  
  • Senior High school (Lớp 11-12)

Trong việc tổ chức các khóa học của mỗi tiểu bang, các trường học được tự do để tổ chức các khóa học hoặc môn học ở trường nhưng phải được đúng tiêu chuẩn của chính phủ. Các trường trung học được chia làm nhiều loại: Trường phổ thông, Trường nội trú, Trường nam sinh, Trường Nữ sinh.

Trường Quốc tế (InternationalSchool).

Một hệ thống giáo dục phổ thông dành cho học sinh quốc tế, đặc biệt là học sinh có nguồn gốc từ các nước không sử dụng tiếng Anh. Hầu hết các trường học tập trung vào việc giảng dạy cho học sinh có thiếu sót về tiếng Anh trong năm đầu. Từ tháng 2 đến đầu tháng 12, các trường mở cửa và nhận học sinh từ các quốc gia khác nhau. Để được nhận vào trường các học sinh phải có điểm tốt trong bài kiểm tra tiếng Anh IELTS kết quả (5,5) hoặc TOEFL (500) và kết quả học tập tốt. Nếu tiếng Anh không đủ điểm tốt có thể phải học tiếng Anh, được gọi là English for Secondary Studies trong một thời gian trước khi ghi danh vào trường.

Foundation Studies, là chương trình chuẩn bị các học sinh vào đại học. Tại Úc, học sinh được học trong vòng 1 năm từ lớp 11 hay lớp 12, các khóa học cơ bản như Vật lý , Toán, tiếng Anh, Hóa học, Máy tính, Kinh doanh, kế toán, xã hội và lịch sử vv. Chọn vào những ngành Nghệ thuật, Khoa học và doanh nghiệp, trước khi học sinh ghi danh học từ Viêt nam phải hoàn thành lớp 11, có khoảng IELTS 5.0 hoặc TOEFL 500 và điểm trung bình (GPA) không được ít hơn 2.5 và nếu vượt qua tất cả các môn học của khóa học Foundation bạn sẽ được vào Đại học.

College of Technical and Further Education – trường Cao đẳng kỹ thuật và Giáo dục cao hơn.

Để tiếp tục theo hệ thống giáo dục ngắn hạn của chương trình (TAFE), học sinh phải hoàn tất lớp 10 cấp trung học và thời gian dạy nghề và đào tạo là khoảng đến 4 năm. Chương trình TAFE dùng trong các trường cao đẳng để đào tạo giáo dục chuyên nghiệp bao gồm tất cả các kỹ năng quan trọng, nghề nghiệp, công nghiệp, thương mại và các chương trình nghệ thuật. Trường TAFE giảng dạy được chia thành 3 cấp độ:

  • Cấp Giấy chứng nhận dạy nghề 1-4 (Certificate I-IV): học kỳ từ 6 tháng đến 1 năm, cơ bản các khóa học dạy nghề tập trung vào kiến thức, trình độ của công việc.
  • Bằng cao đẳng (Diploma): thời gian khóa học 2 năm.
  • Bằng cao đẳng nâng cao (Advanced Diploma): thời gian là 2-3 năm, có thể chuyển điểm credit khi học lên đại học. Đối với những người muốn tiến bộ hơn và có nhu cầu đặc biệt, trường TAFE cũng được tổ chức cho các cơ quan bên ngoài cũng như có các khóa học matriculation dành cho người lớn là khóa học phổ biến chuyên sâu 1 năm cho những người có tuổi trên 18 mà không hoàn thành bậc trung học.   Họ sẻ nhận được và tiếp tục học cao hơn.

Private Colleges – Trường Cao đẳng tư nhân.

Trường cao đẳng nằm trên toàn nước Úc ở các thành phố lớn như Sydney, Melbourne, Perth, Brisbane, Adelaide, Canberra, vv Tất cả các trường cao đẳng tư nhân phải được sự chấp thuận của Chính phủ. Bất cứ các trường Cao đẳng nào được chấp thuận bởi các hiệp hội chuyên nghiệp, thì có uy tín hơn. Các trường cao đẳng tư nhân thường có nhửng khóa học về kinh doanh chuyên nghiệp học từ 6 tháng đến 2 năm như Bằng Cao Đẳng (Diploma), Chứng chỉ I-IV (Certificate 1-4). Các khóa học tại các trường cao đẳng tư nhân thích hợp cho những người cần phải học tiếng Anh và chuyên nghiệp hơn cho sau khi học đại học, sau đó là học một khóa ngắn hạn và thực dụng.

Để nhận vào trường cao đẳng tư nhân, sinh viên phải có TOEFL 500 hay IELTS vào khoảng 5,0-5,5. Nếu tiêu chuẩn tiếng Anh không đủ, Học sinh có thể học Tiếng Anh tại các trường cao đẳng tư nhân. Một số trường cao đẳng tư nhân, nếu học sinh học tiếng Anh ở tại trường và nếu học sinh đạt tiêu chuẩn thì sẽ được vào thẳng các khóa học, không cần phải thi IELTS hay TOEFL.

University – Đại học.

Viện Công nghệ và Trường Đại học tại Úc có tiêu chuẩn chất lượng ngang ngưởng với các trường đại học của Vương quốc Anh, Mỹ và Canada. Để nhập vào trường đại học, các sinh viên đại học đều dựa trên kết quả học tập tại trường trung học. Trong trường hợp của sinh viên nước ngoài được dựa trên kết quả học tập tại trường trung học có thể được chỉ định bởi trường Đại học theo các sinh viên của họ từ các quốc gia khác nhau, trong trường hợp như Thái Lan, một số cơ sở giáo dục có thể được xem là đối với những người học xong 1 năm ở trường đại học cũng bằng ở Úc nên không phải kiểm tra chấp nhận được so sánh với Thái Lan. Các trường đại học mở những khóa dự bị cho các sinh viên không đủ trình độ chuyên môn vào những khóa học.Các sinh viên nước ngoài chỉ mất 1 năm, nếu học sinh có thể vượt qua đã có thể được chấp nhận vào học ở cấp đại học như các ngành đã chọn.

Bạn Có Thể Thích :